nirim-img
nirim-img

searchresult

על הכפר

המסלול בכפר הנוער נירים

מסלול ההכשרה בנירים הינו תהליך חינוכי-טיפולי מקיף ומעמיק, הבנוי מחמישה שלבים הנפרשים על פני שלוש שנים. מעבר משלב לשלב ייעשה לאחר שכל חניך וחניכה עמדו במשימות השלב השונות, ולאחר טקס מעבר שלב מעצים, בהשתתפות קהילת הכפר ומשפחות החניכים.

שלוש גישות טיפוליות מהוות את הבסיס התיאורטי (הרציונל) שממנו נגזר מסלול נירים על האינטנסיביות שבו ועל הכלים החינוכיים והטיפוליים הייחודיים המרכיבים אותו: גישת הכוחות בטיפול, גישת הסמכות השלמה והגישה ההתנהגותית קוגניטיבית (CBT).
המסלול כולו מוכוון לחשיפת הכוחות האלה, להעצמתם ולהטמעת תחושת מסוגלות גבוהה מאוד. זאת לצד טיפול ופיתוח רגשי, עבודה על דפוסי התנהגות וחשיבה ועבודה על הגדלת מודעות.
מתוך גישת הכוחות נגזרים מאפייני מסלול נירים התובעני ובתוכם רף מטרות גבוה מאוד, אמונה מוחלטת ביכולתם של הנערים להשיג מטרות אלו, רמת דרישות וציפיות גבוהה, שיח ואקלים ארגוני מגביהה, משמעת נוקשה, סדר יום אינטנסיבי וסט מחייב של ערכים ונורמות. כל אלו פועלים בתוך זירות עבודה המאפשרות גילוי והעצמת כוחות ובתוכם זירת השטח, בית הספר והמרחב הפנימייתי.

גישת הכוחות

הרעיון הנמצא במרכז גישה זו הוא שיש להחליף את ההתמקדות בבעיות, חולשות ופתולוגיות בהתמקדות בחוזקות וביכולות. כלומר לראות את האדם דרך הפריזמה של מה הוא מסוגל לעשות ולא במה הוא נכשל.

הנחת היסוד היא שבכל אדם, ויהיה מצבו קשה ככל שיהיה, מצויים מקורות עוצמה רבים שאיתם ניתן לעבוד. חלק מהטיפול מתמקד בחשיפת הכוחות הללו ובהבאתם למודעות. על פי גישת הכוחות, כאשר המטופל מפתח תחושת ערך ומסוגלות עצמית חזקה, כי אז ההתערבות החינוכית והטיפולית בחלקים החלשים יותר שלו תהיה הרבה יותר יעילה.

גישת הסמכות השלמה

הנחת המוצא לתפיסה חינוכית-טיפולית זו היא שבכדי להתפתח כבוגרים נורמטיביים, מגשימים את עצמם ותורמים לסביבה, נדרשים נערות ונערים להגיע לבשלות בכל אחד מארבעה אשכולות באישיותם:

  • אשכול הרגש – קשר, שייכות, מודעות.
  • אשכול הדעת (הקוגניטיבי) – ידע, יכולת ניתוח ותכנון, השכלה, ערכים, מוסר.
  • אשכול הגבולות – קבלת סמכות, משמעת חיצונית, משמעת פנימית.
  • אשכול המסוגלות – יכולות ביצוע, תחושת מסוגלות ותחושת ערך.

 

תפיסה זו מבוססת על מודל הסמכות השלמה שפותח ע"י אריה טבעון, פסיכולוג קליני, ומהווה מסגרת מארגנת למודל נירים. לתפיסתנו, בהתאם לגישת הכוחות, פריצת דרך משמעותית באשכול המסוגלות של החניכים, תאפשר אפקטיביות גדולה בהתערבות החינוכית והטיפולית באשכולות הסמכות הנוספים.

מטרת המסלול

מטרת העל היא להביא את הנערים והנערות להשתלבות נורמטיבית כאזרחים תורמים בחברה.

מתוך כך אנו מציבים בפני הנערים סט רחב מאוד של מטרות גבוהות הנגזרות מעולם הערכים הנורמטיבי, ובתוכן הגעה לתעודת בגרות עיונית מלאה ושירות ערכי ומשמעותי בצה"ל.

שלבי המסלול

לכל שלב במסלול יש את הרציונל הפנימי שלו, את עולמות התוכן החינוכיים שלו, את המשימות הלימודיות, הטיפוליות ומשימות השטח שלו.
המסלול מנוהל ע"י צוות ההדרכה ועל פני הזירות השונות בכפר (ביה"ס, פנימייה, טיפול ושטח), כאשר כל אחת מזירות אלו מסונכרנת עם עולמות התוכן של כל שלב ועם הזירות האחרות.

שלב א' – הזנקה

בשלב ראשוני זה, ההתמקדות היא בקליטת הנערים והנערות, הפחתת החרדה שלהם, תהליכי סוציאליזציה ראשוניים לכפר, לסדר היום, לדרישות, למשמעת, לערכים שהוא מייצג וכו'.

הנערות והנערים מתנסים בחיים בכפר, על הקושי והאתגר שבהם ועל האפשרויות הגלומות בהם. הם מתנסים בזירות העבודה השונות – שטח, טיפול, ביה"ס, פנימייה ומתחילים, לצד ההתמודדויות שמספקת כל זירה כזאת, לחוות גם חוויות הצלחה.
בשלב זה מודגשת מאוד הבחירה האישית שעשו כל נער ונערה בנירים, ומוטמעת הגאווה להשתייך לכפר.

שלב ב' – הצוות

בשלב זה, לצד המשך ההתמקדות וההתקדמות בתהליך הפרטני של כל נער ונערה, מושם דגש חזק על בניית הצוות (הקבוצה).

לצוות כבר יש שם, מתפתחת "גאוות צוות" והצוות הופך למנוף חזק בהמשך התהליך הפרטני של כל נער ונערה.
בשלב זה מתגבשת האחריות הקבוצתית, מתגבשות הנורמות ומתנסים בכלים המיוחדים הקיימים בכפר, הבונים ושומרים על נורמות אלו.

שלב ג' – תרומה ותמורה

בבסיס השלב הזה מתבצע מעבר מחשבתי של הנערים והנערות מהמקום של "מה אני מקבל" למקום של "מה אני נותן".

ישנה עבודה על פרויקטים אישיים וקבוצתיים גם בקהילה החיצונית לכפר, עם דגש, לא רק על תרומה לנזקקים, אלא גם על תרומה לקהילה כולה כערך הנגזר מתחושת השתייכות, מהתנהגות נורמטיבית וממחויבות חברתית. המטרה היא יצירת אקלים של נתינה וחיזוק הפרט דרך הקניית התחושה כי הוא תורם ומסייע לאחרים.

שלב ד' – חונכות ומנהיגות

לשלב זה נכנסים הנערים והנערות בהגיעם לשנה האחרונה של המסלול (השנה השלישית).

הוא מסמן את כניסתם למעמד של הצוות הבוגר בכפר, ובמהלכו הם חונכים את חניכי הצוות הצעיר שהגיע לכפר ונמצא בשלב ההזנקה שלו.
בשלב זה מושם דגש על מנהיגות ומימוש עצמי, והוא מתחיל בסדרת פיקוד ומנהיגות בת שבוע, המתבצעת בבסיס חיל הים בחיפה.
הנערים בצוות הבוגר מהווים חלק חשוב מאוד בשמירת מוגנות הכפר ובזירוז תהליכי החיברות של הנערים בתחילת המסלול.
בשלב זה יש עליית מדרגה בכל הקשור בהכנה לצה"ל: סדנאות הכנה, כושר קרבי, ערכים וכו'.

שלב ה' – עצמאות וחזרה לקהילה

בשלב זה מתבצע תהליך מעמיק שמטרתו הקלת ההתמודדות של הקבוצה הבוגרת עם הפרידה מנירים.

היות ובאופן כללי נוער בסיכון חווה בעיות רגשיות וחברתיות קשות בהגיעו למצבים של פרידה, נעשית עבודה אינטנסיבית עם החניכים, על-ידי המדריכים שלהם והצוות הטיפולי, על-מנת שהיציאה מחיי הכפר ומהמסגרת התומכת שלו, תיעשה באופן חלק ויעיל. החניכים והחניכות לוקחים אחריות משמעותית וברורה על ניהול חייהם בכפר, כפועל יוצא לאחריות המלאה שיידרשו לקחת על המשך חייהם מחוץ לכפר.

כפר הנוער נירים וצה"ל

"אני עומד כרגע בפני גיוס לקרבי, לאחר שלא רצו לגייס אותי והייתי צריך להילחם על זה" (בוגר נירים)

שירות משמעותי בצה"ל / שירות לאומי הוא סממן של נורמטיביות בחברה הישראלית ומהווה דרישת סף במסגרות רבות של עבודה או לימודים.
אנו רואים בשירות הצבאי / לאומי מסגרת בעלת גבולות ברורים שבה ניתן להציב מטרות אישיות ולהתפתח, המשך ישיר של התהליך האישי המתרחש במהלך השהות של בני הנוער בנירים.
שירות צבאי משמעותי יכול לשמש מנוף לניוד חברתי (קורס קצינים, קריירה צבאית וכו') ומהווה מרכיב ערכי בתהליך החינוך להשתייכות ומעורבות בקהילה ובמדינה.

יעד השירות הערכי והמשמעותי בתוכנית של נירים מחייב התייחסות לתהליך ההכנה לצה"ל. אנו רואים תהליך זה כמרכיב רחב שנושק ברבדים רבים בהתנהלות היומיומית של בני הנוער לאורך מסלול נירים. תהליך שבמהלכו נוצרת חיברות (סוציאליזציה) להוויה הצה"לית, נבנים מודלים לחיקוי, נבנית מוטיבציה, יכולת פיזית ומנטאלית, יכולת מקצועית בתחומי השדאות, הניווט עבודת הצוות ועוד, ובנוסף נבנית תחושת מסוגלות עצמית חזקה המאפשרת לנערים ולנערות הצבת יעדים אישיים גבוהים בתוך המערכת הצבאית.

שת"פ עם יחידות צה"ל

כפר הנוער נירים עובד עם משרד הביטחון ותוכנית ההכנה לצה"ל בכפר נתמכת ומלווה ע"י האגף הביטחוני חברתי של המשרד. הכפר מאומץ ע"י חיל הים וע"י שייטת 13. בנוסף הכפר מקיים שיתופי פעולה עם יחידות שונות נוספות. בני הנוער בכפר רואים בחיילים ובחיילות דוגמא אישית המחזקת את המוטיבציה שלהם לשרת את המדינה.
במסגרת שיתופי הפעולה כל חניכי וחניכות הכפר בשנה האחרונה של התוכנית עוברים קורס צלילה במסגרת גדנ"ע צלילה.

מורשת נירים

סיפור הקמת הכפר והקשר לניר קריצ'מן ז"ל ולשייטת 13 הם בבסיס מורשת נירים המהווה חיבור רגשי חוויתי לשייטת ולסמלים שהיא מייצגת – יחידה מובחרת על כל המשתמע מכך, אתוס צה"לי של מצוינות, גאוות יחידה, צוותיות, רוח לחימה, אומץ ועוד. זהו חיבור רגשי שמתחיל מהיום ראשון של בני ובנות הנוער בכפר ומהווה את אחת מאבני היסוד בבניית המוטיבציה לשירות משמעותי.

 

קליטה לנירים

לקליטה לתוכניות כפר הנוער נירים הנמצא בבוסתן הגליל בצפון, ופועל תחת חסות הנוער של משרד הרווחה והביטחון החברתי

צרו קשר עם רינת טולדנו, עו"ס קליטה
054-6645604 (אפשר בווטסאפ) | rinat_t@nirim.org


    שותפים לדרך

    צרו איתנו קשר

    פרטים נוספים nirim-img