nirim-img
nirim-img

searchresult

מכינת תלמים

מכינת תלמים בכפר הנוער נירים היא תכנית מיוחדת, המותאמת לשכבת גיל צעירה (כיתה ט', גילאי 13.5- 14.5). המכינה מיועדת לתת מענה טיפולי לנערים ונערות בעלי מאפיינים של קשיים בוויסות הרגשי, ביחסים הבין אישיים, קשיים מול סמכות, קשיים בתפקוד ודפוסי התנהגות של סיכון.

שנת המכינה מבוססת על עקרונות חינוכיים-טיפוליים זהים לאלה של מסלול נירים, המיושמים בהתאמה לגיל החניכים – בעצימות נמוכה יותר.

המכינה ממוקמת בתחומי כפר הנוער אך פועלת כמסגרת נפרדת, משפחתית וקטנה (עד 18 חניכים וחניכות), המאפשרת לבוגריה השתלבות מהירה יותר והישגים גבוהים יותר במסלול נירים בהמשך.

מטרות המכינה

  • ביסוס יכולת קבלת סמכות וגבולות.
  • בניית תשתית של קשר ותחושת השתייכות שיגבירו את סיכויי ההצלחה של בני ובנות הנוער במסלול נירים.
  • פיתוח יחסי גומלין בתוך קבוצה.
  • שיפור היכולות האקדמיות במקצועות קריאה, מתמטיקה ואנגלית כהכנה להשתלבות במסגרת הלימודית במסלול נירים.
  • העצמה והגברת הביטחון העצמי.

 

המאפיינים הייחודיים לתוכנית:

  • סדר יום מותאם יותר לנערים צעירים עם יחס חניכה מותאם.
  • עבודה עם כלי וויסות כדי לאפשר לנערים להתמודד טוב יותר עם קשיים.
  • היכרות והתחלת עבודה בכל התחומים במסלול נירים – שטח, בית ספר, טיפול ופנימייה.
  • מערך חוגים מגוון ומעשיר המאפשר אפיקי ביטוי ופיתוח תחומי חוזק.

שותפים לדרך

צרו איתנו קשר

פרטים נוספים nirim-img