nirim-img
nirim-img

searchresult

נירים במדבר

נירים מדבר היא תכנית קצרת טווח להתארגנות ואבחון לקראת שיבוץ במסגרת ארוכת טווח.
התוכנית עובדת עם כלים המאפשרים קשב למסוגלות, לכוחות ולייחודיות של כל נער, ובסביבת אבחון המביאה לידי ביטוי את הכוחות.
התוכנית מכוונת להביא את הנערים לרצות להשתלב במסגרות המשך תוך פיתוח והקניית מודעות ליכולות ולכוחות, הקניית ערכים והגברת המוטיבציה להצלחה.

מטרות התוכנית

 • אבחון הנער והמלצות לשיבוץ במסגרות המשך ארוכת טווח.
 • טיפול מותאם ומוגן המרוחק מסביבתם המסכנת של הנערים והכנתם למסגרת המשך.
 • יצירת חוויות הצלחה ראשוניות ובניית תחושת מסוגלות ראשונית.
 • בניית מוטיבציה אצל הנערים להמשך תהליך טיפול.
 • גיוס גורמי תמיכה משמעותיים בסביבתו המשפחתית והקהילתית של הנער/ה להמשך התהליך.

 

התוכנית בנויה משלושה שלבים המתפרסים על פני 3 חודשים, במהלכם הנערים עוברים מסעות הישרדות בגליל ובמדבר, פעילות ימית, לימודים ופעילויות בתחומי כפר הנוער נירים ועוד. התוכנית מאפשרת מתן טיפול מותאם ומוגן המרוחק מסביבתם המסכנת של הנערים ומכין אותם למסגרות המשך.

בסיום התהליך הצוות הטיפולי מגבש המלצה על המשך דרכי הטיפול בנער, במסגרת המתאימה ביותר.

זירות העבודה

 • WILDERNESS THERAPHY
 • טיפול פרטני
 • סבבי שיתוף בוקר ולילה
 • קבוצות טיפוליות ייעודיות (מיומנויות DBT, פיתוח רגשי, קבוצת שיח)
 • פעילות מדריך סביב עולמות התוכן
 • סדנאות שטח ומיומנויות
 • בית ספר
 • פעילות ימית (גלישה, חתירה, מפרשיות, קיאקים ועוד)
 • חוגים

שותפים לדרך

צרו איתנו קשר

פרטים נוספים nirim-img